Házirend és alapszabály

Thor Gym Csepel (Csepeli erőMűvek Funkcionális Sportegyesület )  funkcionális edzőteremben  érvényes 

HÁZIREND ÉS SPORTEGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

 1. Házirend célja:
1.1. A Házirend célja, hogy meghatározza a „Thor Gym Csepel” fitneszterembe tartózkodó, illetve a Thor Gym Csepel  szolgáltatásait igénybe vevő személyek és egyéb, a Thor Gym  Csepel területén tartózkodó személyek jogait, kötelezettségeit, illetve egymás közötti magatartásukat, valamint rögzítse azokat az alapvető szabályokat, amelyek lehetővé teszik a Thor Gym Csepel szolgáltatásainak rendeletésszerű, biztonságos nyújtását, illetve igénybevételét. 1.2. A Házirend rögzíti továbbá a Thor Gym Csepel szolgáltatásainak rendeltetésszerű használatára, a Thor Gym Csepel helyiségei, gépei és egyéb eszközei állagának megóvására, illetve a biztonságos és rendeltetésszerű üzemeltetésére vonatkozó rendelkezéseket is, amelyek a Thor Gym Csepel magas színvonalú működéséhez szükségesek. 1.3. A szolgáltatások igénybevétele, ILLETVE THOR GYM CSEPEL TERÜLETÉRE TÖRTÉNŐ BELÉPÉS a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelenti. Továbbá a sportoló elfogadja, hogy a Csepel erőMűvek Funkcionális Sportegyesület egyesületi tagjává válik, és elfogadja annak alapszabályát. 1.4. A Thor Gym Csepel üzemeltetését az Csepeli erőMűvek Sportegyesület   (székhely: 2112 Veresegyház, Margita utca 15.; nyilvántartási szám: 01-02-0017586; a továbbiakban: Üzemeltető) végzi. 1.5. Az Üzemeltető jogosult a jelen Házirendet bármikor egyoldalúan módosítani, amelyet a beléptetéshez használt applikációban, illetve a hivatalos weboldalán (www.csepel.thorgym.hu) alatt tesz közzé.
 1. A Házirend személyi és területi hatálya:
2.1. Jelen Házirend személyi hatálya mindenkire kiterjed, aki a Thor Gym Csepel területén a Thor Gym Csepel  szolgáltatásainak igénybevétele, vagy egyéb célból tartózkodik. 2.2. A Házirend területi hatálya a Thor Gym Csepel funkcionális terem teljes területre kiterjed. 2.3. A vendégek, illetve a látogatók a Thor Gym Csepel szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó napijegyek, bérletek, illetve bármilyen más belépésre jogosító iratok megvásárlásával, illetve megszerzésével, valamint a Thor Gym Csepel területére történő belépéssel a jelen Házirendben foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el, az abban foglaltakat kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, minden további elfogadásra vonatkozó írásbeli nyilatkozattétel nélkül. 2.4. A Thor Gym Csepel területére belépni csak érvényes (előre megfizetett) napijeggyel, bérlettel vagy egyéb a Thor Gym Csepel által biztosított engedéllyel lehet!  2.5. A napijegyek, illetve a bérletek vagy egyéb belépésre jogosító engedélyek névre szólnak, azt kizárólag a tulajdonosaik vehetik igénybe, ekként azon személyek, akik a saját telefonjukra letöltött GYMcompass applikációban személyesen regisztráltak és megvásárolták a Thor Gym Csepel használatára vonatkozó napijegyet vagy bérletet, vagy az Üzemeltető által belépésre jogosító egyéb engedéllyel rendelkeznek. Jelen pontban foglaltak alól az adott személy családtagjai sem számítanak kivételnek.  2.6. A megvásárol napijegyek, illetve bérletek kizárólag a vásárló telefonjára telepített applikációban érvényesíthetők, azokat más személyre átruházni, vagy más személy használatába adni TILOS. A kedvezményes bérletek kizárólag az arra jogosító igazolvány előzetes ellenőrzésével vehetők igénybe. A Thor Gym Csepel jogosult a bemutatott igazolványokat – különösen azok érvényességét – ellenőrizni. A bérletben foglalt szolgáltatások a bérleten feltüntetett lejárati időn túl nem vehetők igénybe.
 1. Általános rendelkezések:
3.1. A  Thor Gym Csepel-ben található helyiségek, eszközök kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, saját felelősségre használhatók. 3.2.  A Thor Gym Csepel vendégei és használói nem sérthetik meg a hatályos jogszabályi előírásokat, valamint a jelen Házirendben foglalt rendelkezéseket. 3.3. A Thor Gym Csepel területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság megtartása, valamint a szolgáltatás során megfelelő egészségi állapotban, mások egészségét nem veszélyeztető módon történő igénybevétele.   3.4. A Thor Gym Csepel vendégei számára kötelező a másik vendég épségének, egészségének és értékeinek tiszteletben tartása, valamint a kulturált, másokat nem sértő és veszélyeztető viselkedés. 3.5. A vendégek kötelesek saját testi higiéniájukra fokozottan figyelni, amennyiben ennek nem tesznek eleget, úgy nem vehetik igénybe a Thor Gym Csepel szolgáltatásait vagy a szolgáltatásból további indokolás nélkül kizárhatóak. 3.6. A Thor Gym Csepel területén TILOS olyan tevékenységet folytatni, vagy magatartást tanúsítani, amely a Thor Gym Csepel  szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütközik, erkölcsi vagy fizikai kárt okoz, bűncselekménynek minősül vagy közerkölcsöt sért. TILOS az Üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi vagy politikai tevékenységet folytatni, reklámot és egyéb marketing anyagot elhelyezni, hang- és képfelvételt készíteni, zenét szolgáltatni, illetve szerencsejátékot szervezni, vagy abban részt venni. 3.7. A Thor Gym Csepel egész területén TILOS: A dohányzás és az alkohol fogyasztása! Drogok, tudatmódosító szerek, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása, terjesztése vagy ezekkel való visszaélés! Ittas vagy drog hatása alatt álló személynek a Thor Gym Csepel területén tartózkodni! Minden erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó, másokat zavaró tevékenységet folytatni! Szemetelni! Bármely veszélyes és/vagy tiltott anyag, illetve tárgy (ideértve, de nem kizárólagosan robbanó anyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek), mindenféle alkoholos ital, illetve állat bevitele! Bármilyen tüzet okozó tevékenységet folytatni! Motorkerékpárral, kerékpárral, autóval vagy más egyéb az épület bejárata elé parkolni! 3.8. A Thor Gym Csepel vendégei az esetleges észrevételeiket, illetve panaszaikat a Thor Gym Csepel applikáción keresztül tehetik meg.
 1. Speciális szabályok:
4.1. A Thor Gym Csepel területére kizárólag az adott sporttevékenységnek megfelelő, arra alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni. Váltócipő (zártorrú, tiszta talpú sportcipő) használata kötelező, anélkül a fitneszterem nem használható! 4.2. A Thor Gym Csepel szolgáltatásait igénybe vevő vendég részére az Üzemeltető a ruhaváltáshoz nemenként elkülönített öltözőkben egy öltözőszekrényt biztosít. 4.3. Az edzés megkezdése előtt a használni kívánt gépek és eszközök ellenőrzése a vendégeknek a saját érdeke, amennyiben azok működésében hibát tapasztal, azt a Thor Gym Csepel applikáció segítségével haladéktalanul jelezze! 4.4. A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének megfelelően, az eszközöket a rendszeresített tárolóhelyére visszahelyezve köteles hátra hagyni. (A kézi és tárcsa súlyokat is vissza kell pakolni a helyére!) 4.5. Az edzések alkalmával a saját törölköző használata kötelező! 4.6. A Thor Gym Csepel területén dolgozó teremedzők, személyi edzőknek, és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet és a sporteszközök helyes használatára. Felhívjuk a kedves vendégek figyelmét, hogy a hivatkozott edzők nem a Thor Gym Csepel alkalmazottai! 4.7. A Thor Gym Csepel szolgáltatásainak igénybevételekor a mobiltelefon használatát a sporttevékenység biztonságos folytatása, valamint a többi vendég zavartalan kikapcsolódása érdekében kérjük mellőzni! 4.8. A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital! 4.9. A Thor Gym Csepel  szolgáltatásait 16 éven aluli gyermek csak és kizárólag szülői engedéllyel, szakoktató segítségével vagy szülői felügyelettel veheti igénybe. 4.10. A Thor Gym Csepel nyitvatartási idejét mindenki köteles figyelembe venni és a zárási időpontra való tekintettel a fitnesztermet időben elhagyni. 4.11. A Thor Gym Csepel Üzemeltetője fenntartja a jogot a fitneszterem egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására, az általános vendégkör Thor Gym Csepel applikációban történő előzetes értesítése mellett. 5.1. A Thor Gym Csepel  szolgáltatásai kizárólag érvényes napi jeggyel, bérlettel, vagy egyéb, a Thor Gym Csepel és egy másik fél által kötött érvényben lévő szerződés, vagy egyéb megállapodás (pl. All You Can Move.) keretében vehetők igénybe a jelen Házirend betartásával. 5.2. A belépésre jogosító elektronikus bérlet érvényességét a Thor Gym Csepel minden belépéskor a beléptető rendszerrel ellenőrzi. Amennyiben a Thor Gym Csepel szolgáltatásit igénybe vevő a belépéskor ezt bármilyen okból megtagadja, vagy ellenőrzés nélkül, illetve az ellenőrzés megkerülésével kíván belépni, úgy az adott személy a szolgáltatásból további indokolás nélkül azonnal kizárható, a további belépésre jogosító alkalmak törlésre kerülnek amely visszatérítésére a vendég nem tarthat igényt.
 1. Regisztráció, személyes adatok kezelése:
  6.1. A Thor Gym Csepel szolgáltatásait igénybe vevő vendég a Thor Gym Csepel funkcionális terem használata előtt az első alkalmommal köteles a Thor Gym Csepel applikációt letölteni, a regisztrációt az abban foglaltaknak megfelelően kitölteni és az applikációban feltültetett formában elküldeni. 6.2. A regisztráció alkalmával minden vendégnek kötelező elfogadni a Gymcompass applikációban a jelen Házirendben foglaltakat, illetve az egyéb dokumentumokat, valamint az egyéb szükséges nyilatkozatok kitölteni és azokat az applikációban feltüntetett formában elküldeni. 6.3. Az OPTIMAL-TIME Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart utca 43.; cégjegyzékszám: 08-09-024199; adószám: 24136121-2-08), mint a Gymcompass franchise-hálózat tulajdonosa és a Gymcompass applikáció üzemeltetője a Thor Gym Csepel szolgáltatásait igénybe vevő vendégekről elektronikus adatnyilvántartást vezet. 6.4. Az OPTIMAL-TIME Kft. szavatolja, hogy a Thor Gym Csepel szolgáltatásait igénybe vevő vendégek adatait kizárólag a vendégek beazonosítása és jogosultságának ellenőrzése, valamint az ezekhez szükséges elektronikus (arcképes) adatnyilvántartás vezetése céljából, a vendég hozzájárulása alapján az vonatkozó jogszabályok betartásával kezeli. 6.5. Az OPTIMAL-TIME Kft., mint a Gymcompass applikáció üzemeltetője a Thor Gym Csepel szolgáltatásának nyújtása céljából, a szolgáltatás teljesítéséhez, illetve szükség esetén jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges mértékben kezelheti a Thor Gym Csepel szolgáltatást igénybe vevő személy azonosításához szükséges és elégséges személyes adatait.  6.6. A Thor Gym Csepel vendége a Gymcompass applikációban történő regisztrálással, valamint az adatai megadásával kifejezetten hozzájárulását adja a személyes adatainak jelen célra történő rögzítéséhez, kezeléséhez. 6.7. A Thor Gym Csepel vendége a személyes adatai vonatkozásában az adatkezelés megszüntetését, illetve nyilvántartásból történő törlését bármikor kérheti. Ebben az esetben, az adatkezelő köteles a tiltakozásnak eleget tenni azzal, hogy ezen esetben az Üzemeltető jogosult megtagadni a Thor Gym Csepel által nyújtott szolgáltatások igénybevételét. 6.8. Amennyiben a Thor Gym Csepel területén az Üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) az ott tartózkodó vendég a Thor Gym Csepel funkcionális teremben való tartózkodással automatikusan hozzájárul ahhoz, hogy róla kép- és hangfelvétel készüljön, továbbá ahhoz is, hogy az így készült felvételeket az Üzemeltető nyilvánosságra hozza, azt bármilyen módon, korlátozásmentesen valamennyi felhasználási módra kiterjedően felhasználja bármilyen ellentételezés megfizetése nélkül. A Thor Gym Csepel szolgáltatásait igénybe vevő a jelen rendelkezést kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, egyúttal arról is tudomással bír, hogy ezzel összefüggésben az Üzemeltetővel, illetve a franchise-hálózat tulajdonosával szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. 6.9. A Thor Gym Csepel szolgáltatásait igénybe vevő vendég tudomásul veszi, hogy a Thor Gym Csepel egész területén a teljes körű biztonság érdekében, valamint a beléptetési és biztonsági szempontú kockázatok ellenőrzése céljából állandóan üzemelő videó rendszer működik. Üzemeltető a Thor Gym Csepel vendégeiről biztonsági videós adatnyilvántartást vezet. Üzemeltető a vendégek jelen ponttal összefüggő adatait, kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt harmadik félnek nem adhatja ki, kivéve, ha az jogszabály alapján vagy bármilyen hatósági megkeresés miatt szükséges. A Thor Gym Csepel vendége a szolgáltatás igénybevételével kifejezett hozzájárulását adja a videó rendszer útján történő, őt érintő felvétel készítéséhez. 6.10. A Thor Gym Csepel szolgáltatást igénybe vevő vendégei adatainak kezelésével kapcsolatos jogait külön jogszabály tartalmazza, amely alapján a vendég Az adatkezelésről tájékoztatást, a kezelt adatokkal kapcsolatban adathelyesbítést, törlést illetve zárolás kérhet, valamint tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, továbbá jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.  6.11. A regisztráció folyamán a szolgáltatást igénybe vevő elfogadja hogy belép a Csepeli erőMűvek Funkcionális Sportegyesület , elfogadja annak szabályzatát  és pártolói tagsági díjat.  6.12. A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, azaz a GDPR), valamint a személyes adatok kezelésére vonatkozóan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.).
 1. Felelősségi kérdések:
7.1. A Thor Gym Csepel Üzemeltetője a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért felelősséget nem vállal. A Thor Gym Csepel szolgáltatásait igénybe vevő vendégek vonatkozásában a Thor Gym Csepel-ben bekövetkező esetleges egészségügyi problémák, illetve baleset esetén az Üzemeltetőt felelősség nem terheli. 7.2. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, illetve eszközökért. 7.3. A Thor Gym Csepel  területén található gépek, eszközök, berendezések az Üzemeltető tulajdonában állnak (a vendégek saját privát tulajdonát leszámítva), ekként azok tiszteletben tartása, rongálás, illetve eltulajdonítás elkerülése minden vendég számára kötelező. 7.4. A Thor Gym Csepel szolgáltatásokat és az ott található eszközöket minden vendég kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. Felhívjuk a kedves vendégek figyelmét, hogy mindenki saját egészségügyi és edzettségi állapotának, életkorának, és nemének megfelelő edzésprogramot válaszon.  7.5. A Thor Gym Csepel területén történt balesetet vagy sérülést, az ott észlelt bármilyen rongálást vagy meghibásodást kérjük azonnal jelezzék a Thor Gym Csepel applikációban található „Bejelentések” menüpont alatt található nyomtatvány kitöltésével. 7.6. Kérjük, hogy a Thor Gym Csepel területén talált tárgyakat minden vendég a fitneszteremben erre kijelölt helyen hagyja, egyúttal kérjük szíveskedjenek jelezni a Thor Gym Csepel applikációban található „Bejelentések” menüpont alatt. 7.7. A Thor Gym Csepel vendégei az általuk okozott károkért a mindenkor hatályos magyar Polgári Törvénykönyv szabályai szerint helytállni kötelesek.
 1. Öltöző, előtér
8.1. Az öltöző- és zuhanytérben, papucs használata kötelező. 8.2. A jelen pontban hivatkozott területeken (ideértve az öltözőszekrényt is) hagyott tárgyakért az Üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal. 8.3. A vállfa az öltöző szekrény tartozéka, tehát az Üzemeltető tulajdona, ekként azt elvinni, megrongálni a szekrény háta mögé dobni tilos! 8.4. Távozás után a szekrényekben nem szabad személyes tulajdont és/vagy szemetet hagyni. 8.5. A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat (ideértve, de nem kizárólagosan dugulást, csőtörést, nem rendeltetés szerű vízfolyást) a mielőbbi kijavítás miatt kérjük  haladéktalanul jelezzék a recepción Gymcompass applikációban. 8.6. Az öltözőszekrényekben hagyott értéktárgyak iránt a vendégek a Gymcompass applikációban érdeklődhetnek, továbbá az azzal kapcsolatos kommunikáció is az applikáción keresztül történik. 
 1. Rendkívüli esemény
9.1. A Thor Gym Csepel területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt a szolgáltatást igénybevevő vagy az elsődlegesen észlelő (vendég) az  Üzemeltetőnek a Gymcompass applikációban késedelem nélkül köteles jelezni. 9.2. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő: Mentők (baleset esetén):104 Tűzoltóság (tűz esetén): 105 Rendőrség (rendbontás, lopás esetén): 107 Általános segélyhívó központ (bármely  egyéb esetben):112
 1. Szabálytalan viselkedés
10.1. Szabálytalanság (ideértve, de nem kizárólagosan a jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése, szándékos anyagi, eszmei,etikai vagy gazdasági károkozás) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az Üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az Üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az Üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet. 10.2. A Thor Gym Csepel Üzemeltetője kifejezetten fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás igénybevételét külön felszólítás nélkül szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatával korlátozza vagy kizárja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adott személy (vendég) viselkedése, magatartása, nyilatkozata, vagy bármilyen egyéb cselekménye a Thor Gym Csepel  üzletpolitikai, marketing és etikai elveivel, vagy érdekeivel ellentétes. A szolgáltatást igénybe vevő e rendelkezést kifejezetten elfogadja, és tudomásul veszi, hogy e jogát az Üzemeltető egyoldalúan gyakorolhatja. 10.3. A szolgáltatás igénybevételében korlátozott, vagy kiutasított, és/vagy kizárt személy az Üzemeltetővel szemben semminemű anyagi kártérítési igényt nem támaszthat.
 1. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
Jelen Házirend és Alapszabály nem vagy nem megfelelő ismerete nem mentesít annak betartása alól! Minden kedves vendégünknek köszönjük az együttműködését és jó edzést kívánunk! 2023.01.01. Benák Balázs Elnök CSEM SE Csepel erőMűvek Funkcionális SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetben
 1. december 14.
Tartalomjegyzék Az egyesület adatai 3 Az egyesület célja, tevékenysége 3 Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok 4 A tagság 4 Az alapító tagok 4 Az alapító tagsági jogviszony keletkezése 4 Az alapítói tagsági jogviszony megszűnése 5 Az alapító tagok jogai 5 Az alapító tagok kötelezettségei 6 Alapítói tagdíj 6 Functional Movement Training Advance pártoló tagok (továbbiakban: „FMT Advance tagok”) 6 Az FMT Advance jogyiszonv keletkezése, időtartama 6 Az FMT Advance jogviszony megszűnése 6 Az FMT Advance tagok jogai 6 Az FMT Advance tagok kötelezettségei 7 Az FMT Advance tagdíj 7 A Functional Movement Training Beginner pártoló tagok (továbbiakban: ,,FMT Beginner tagok”) 7 Az FMT Beginner tagsági jogviszony keletkezése, időtartama 7 Az FMT Beginner tagsági jogviszony megszűnése 7 Az FMT Beginner tagok jogai 7 Az FMT Beginner tagok kötelezettségei 7 Az FMT Beginner tagdíj 8 A OPEN GYM Open Gym pártoló tagok (továbbiakban: „OPEN GYM Open Gym tagok”) 8 A OPEN GYM Open Gym jogviszony keletkezése, időtartama 8 A OPEN GYM jogviszony megszűnése 8 A OPEN GYM tag jogai 8 A OPEN GYM tag kötelezettségei 8 A OPEN GYM tagdíj 8 Látogató 8 A látogatói jogviszony keletkezése, időtartama 8 A látogatói jogviszony megszűnése 8 A látogató jogai 9 A látogató kötelezettségei 9 Látogatói tagdíj 9 Résztvevő 9 A résztvevői jogviszony keletkezése, időtartama 9 A résztvevői jogviszony megszűnése 9 A résztvevő jogai 9 A résztvevő kötelezettségei 9 Résztvevői tagdíj 10 Az egyesület szervei 10 A Közgyűlés 10 Az Elnökség 11 Megszűnés, törlés a nyilvántartásból 13 Záró rendelkezések 14 Záradék I. 14 Záradék II. 14 A CSEPEL ERŐMŰVEK FUNKCIONÁLIS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a Civil törvény és a Ptk. hatályos rendelkezéseinek megfelelő egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Az Egyesület jelen Alapszabályhoz 1. számú mellékletként csatolt jelenléti ív és a 2. számú mellékletként csatolt tagjegyzék szerinti tagjai az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Sport tv.) rendelkezéseinek megfelelően a Csepel erőMűvek Funkcionális Sportegyesület Alapszabályát az alábbiak szerint foglalták változásaival egységes szerkezetbe. (Változások dőlt betűvel szerepeltetve.) Az egyesület adatai
 1. Az egyesület neve: Csepel erőMűvek Funkcionális Sportegyesület
 • Az egyesület rövidített elnevezése: CseM SE
 • Az egyesület székhelye: 2112 Veresegyház, Margita utca 15.
 • Az egyesület telephelye: 1121 Budapest, Központi út 35-47. – Duna lejáró 8-10.(Lakatos utca 3.)
 1. Az egyesület formája: sportegyesület.
 1. Az egyesület működési területe kiterjed Magyarország teljes területére.
 1. Az egyesületet alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó jelenléti ív a jelen alapszabály 1. számú, a tagjegyzék pedig a 2. számú mellékletét képezi.
Az egyesület célja, tevékenysége
 1. Az egyesület célja: Azon személyek sportegyesület keretébe történő összefogása, akik elsősorban a szervezett testedzés és különböző küzdősport-irányzatok iránt elkötelezettséget éreznek és ezen tevékenységet mind elméletben, mind gyakorlatban is meg kívánják valósítani.
 1. Az egyesület tevékenysége:
 1. a tagok egyéni és a tagok közös érdekeinek képviselete és védelme;
 2. a tagok tevékenységének szükség szerinti összehangolása;
 3. a sporteseményeken, bajnokságokon, versenyeken történő részvétel;
 4. programok, szervezése;
 5. a tagok munkájának segítése, egyes feladatainak közös szervezetben történő ellátása;
 6. egyesületi tagok részére edzések, programok, tevékenységek szervezése;
 7. tagjai és egyéb, sportban érdekelt gazdálkodó szervezetek szorosabb kapcsolatának elősegítése;
 8. együttműködés olyan oktatási és sportszervezetekkel, amelyek célja a magyar sport előmozdítása
 9. kapcsolatfelvétel és ápolás hasonló célok megvalósításáért működő haza és külföldi szervezetekkel.
 1. Az egyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi-vállalkozási tevékenységet (ideértve az egyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése – e rendelkezés alkalmazásában – a sportegyesület alaptevékenységének minősül.
 1. Az egyesület működését, szolgáltatásait és beszámolóit az eseményekről szóló szórólapokon, vagy egyéb sajtótermékekben, közösségi oldalakon, nyilvános hirdetőtáblákon, valamint amennyiben az egyesület honlapot hoz létre, úgy azon teszi közzé és a nyilvánosságot ezúton biztosítja.
Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok
 1. Sportegyesület – az Stv-ben megállapított eltérésekkel – az Ectv. és a Ptk. szabályai szerint működő olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége a sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése.
 1. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 1. A sportszervezet keretében sporttevékenységet folytató versenyző számára a sportszervezet köteles biztosítani a sportág jellege szerinti biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket.
A tagság
 1. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért és az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.
 • Az egyesület megkülönböztet,
 • Alapító tagokat;
 • Functional Movement Training Advance pártoló tagokat;
 • Functional Movement Training Beginner pártoló tagokat;
 • Open Gym pártoló tagokat;
 • Látogatókat;
 • Résztvevőket.
Az egyes tagsági típusok egymástól elkülönült jogokat és kötelezettségeket biztosítanak a tagoknak. Egy tag több típusú tagsági jogviszonnyal is rendelkezhet, amennyiben a jelen alapszabályban foglaltaknak minden tekintetben megfelel. Az alapító tagok Az alapító tagsági jogviszony keletkezése
 • Az alapító tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását követően az alapítói tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 (nyolc) napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
 • Az egyesület alapító tagjai:
Sorszám Név Lakcím
1. Somlyai Szilvia 1215, Budapest, Deák Ferenc utca 51/A
2. Veliczky Balázs 1115 Budapest, Etele út 64/A. földszint 3.
3. Kis Attila 1121 Budapest, Tatárvirág utca 00889/0007
4. Kurkó Tamás Attila 2030 Érd, Szajkó utca 30.
5. Benák János 2112 Veresegyház, Margita utca 15.
6. Benák-Baranyai Beáta 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 47-49. III. emelet 45.
7. Bába Sándor 1171 Budapest, Tiszaörs utca 8.
8. Benák Balázs Viktor 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 47-49. III. emelet 45.
9. Kormos László 2314 Halásztelek, Tél utca 1.
10. Bencsik Attila 8419 Csesznek Templom köz 3.
Az alapítói tagsági jogviszony megszűnése
 • Az alapítói tagsági jogviszony megszűnik:
 • az alapító tag kilépésével;
 • az alapító tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
 • az alapító tag kizárásával.
 • Az alapítói tagsági jogviszonyát az alapító tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. Az alapítói tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
 • Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület alapító tagjai közül azt az alapító tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.
Kizárható az alapító tag akkor is, ha 6 (hat) hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt az alapító tag csak akkor zárható ki, ha a legalább 6 (hat) hónapon mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – igazolható módon, póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.
 • A kizárási eljárást bármely alapító tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban az alapító tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen az alapító tag képviselővel is képviseltetheti magát. Az alapító tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 (harminc) napon belül meghozza és 8 (nyolc) napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.
A kizárt alapító tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 (harminc) napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 (nyolc) napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal. Az alapító tagok jogai
 • Az egyesület alapító tagja jogosult:
 • az egyesület tevékenységében részt venni;
 • az egyesület bármely szolgáltatásait igénybe venni;
 • a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni;
 • az egyesület irataiba betekinteni;
 • arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
 • Az alapító tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.
A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult alapító tag egyenlő szavazattal rendelkezik. Az alapító tagok kötelezettségei
 • Az egyesület alapító tagja:
 • nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét;
 • köteles az alapítói tagdíjat annak esedékességéig megfizetni;
 • köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani;
 • köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 (nyolc) napon belül az elnökséghez bejelenteni;
Alapítói tagdíj
 • Az egyesület alapító tagjai vagyoni hozzájárulásként alapítói tagdíjat fizetnek. Az alapítói tagdíj összege 10.000,- Ft/év azaz Tízezer forint/év, amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 (nyolc) napon belül, ezt követően legkésőbb minden évben két egyenlő részletben (5.000,- Ft/részlet azaz Ötezer forint/részlet)  kell az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. Az éves első részlet esedékessége minden év január 31. napja, míg az éves második részlet esedékessége július 31. napja.
 • Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő alapító tag az alapítói tagsági jogviszonya keletkezésének évében az alapítói tagdíj időarányosan számított összegét az alapítói tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 (nyolc) napon belül, ezt követően legkésőbb minden évente két részletben kell az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. Az éves első részlet esedékessége minden év január 31. napja, míg az éves második részlet esedékessége július 31. napja.
Functional Movement Training Advance pártoló tagok (továbbiakban: „FMT Advance tagok”) Az FMT Advance jogyiszonv keletkezése, időtartama
 • Az FMT Advance tagok az úgynevezett FMT Advance tagdíj (továbbiakban: ,,FMT Advance tagdíj”) megfizetésével, a alapszabály elfogadásával, valamint az FMT Advance tagokra vonatkozó tagsági nyilatkozat aláírásával jön létre. Az FMT Advance tagok jogviszonya az FMT Advance tagokra vonatkozó tagsági nyilatkozat aláírásától számított 365 (háromszázhatvanöt) napra jön létre.
Az FMT Advance jogviszony megszűnése
 • Az FMT Advance tagsági jogviszony megszűnik:
 • az FMT Advance tagsági jogviszony jelen alapszabály VI. l. pontjában megjelölt határozott időtartam lejártát követő naptól külön értesítés nélkül;
 • a FMT Advance tagdíj meg nem fizetése esetén, az FMT Advance tagdíj megfizetésével való késedelembe esés napjától külön értesítés nélkül;
 • az FMT Advance tagkilépésével;
 • az FMT Advance tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
 • Az FMT Advance tagság kizárással nem szűnhet meg, ugyanakkor az elnökség jogosult az FMT Advance tag jelen egyesületbe- bármilyen tagsági típusban – történő belépését megtagadni amennyiben az FMT Advance tag ismételten sértő magatartást tanúsít. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
 •  Az FMT Advance tagsági jogviszonyát az FMT Advance tagnak az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. Az FMT Advance tag tagsági jogviszony az FMT Advance tag nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
Az FMT Advance tagok jogai
 • Az egyesület FMT Advance tag jogosult:
 • az egyesület Functional Movement Traininggel összefüggő felsőszintű szolgáltatásait igénybe venni;
Az FMT Advance tagok kötelezettségei
 • Az egyesület FMT Advance tagja:
 • nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét;
 • köteles az FMT Advance tagdíjat annak esedékességéig megfizetni;
 • köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani;
 • köteles valamennyi tagtársát tiszteletbe tartani és kiemelt figyelmet fordítani az emberi méltóságra és az egyenjogúságra.
Az FMT Advance tagdíj
 • Az egyesület FMT Advance tagjai vagyoni hozzájárulásként FMT Advance tagdíjat fizetnek. Az FMT Advance tagdíj összegét a Közgyűlés határozatban állapítja meg. Az FMT Advance tagdíj összegéről szóló határozatot az egyesület székhelyén és telephelyén faliújságon közzé kell tenni. Az FMT Advance tagdíjat a tagsági nyilatkozat aláírásával, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni
A Functional Movement Training Beginner pártoló tagok (továbbiakban: ,,FMT Beginner tagok”) Az FMT Beginner tagsági jogviszony keletkezése, időtartama
 • Az FMT Beginner tagok az úgynevezett FMT Beginner tagdíj (továbbiakban: ,,FMT Beginner tagdíj”) megfizetésével, az alapszabály elfogadásával, valamint az FMT Beginner taFgokra vonatkozó tagsági nyilatkozat aláírásával jön létre. Az FMT Beginner tagok jogviszonya az FMT Beginner tagokra vonatkozó tagsági nyilatkozat aláírásától számított 365 (háromszázhatvanöt) napra jön létre.
Az FMT Beginner tagsági jogviszony megszűnése
 • Az FMT Beginner tagsági jogviszony megszűnik:
 • az FMT Beginner tagsági jogviszony jelen alapszabály VII.1. pontjában megjelölt határozott időtartam lejártát követő naptól külön értesítés nélkül;
 • az FMT Beginner tagdíj meg nem fizetése esetén, az FMT Beginner tagdíj megfizetésével való késedelembe esés napjától külön értesítés nélkül;
 • az FMT Beginner tag kilépésével;
 • az FMT Beginner tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
 • Az FMT Beginner tagság kizárással nem szűnhet meg, ugyanakkor az elnökség jogosult az FMT Beginner tag jelen egyesületbe– bármilyen tagsági típusban – történő belépését megtagadni amennyiben az FMT Beginner tag ismételten sértő magatartást tanúsít. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
 • Az FMT Beginner tagsági jogviszonyát az FMT Beginner tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. Az FMT Beginner tagsági jogviszony az FMT Beginner tag nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
Az FMT Beginner tagok jogai
 • Az egyesület az FMT Beginner tagja jogosult:
 • az egyesület Functional Movement Traininggel összefüggő alapszintű és középszintű szolgáltatásait igénybe venni;
Az FMT Beginner tagok kötelezettségei
 • Az FMT Beginner alapító tagja:
 • nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét;
 • köteles az FMT Beginner tagdíjat annak esedékességéig megfizetni;
 • köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani;
 • köteles valamennyi tagtársát tiszteletbe tartani és kiemelt figyelmet fordítani az emberi méltóságra és az egyenjogúságra.
Az FMT Beginner tagdíj
 • Az egyesület FMT Beginner tagjai vagyoni hozzájárulásként FMT Beginner tagdíjat fizetnek. Az FMT Beginner tagdíj összegét a Közgyűlés határozatban állapítja meg. Az FMT Beginner tagdíj összegéről szóló határozatot az egyesület székhelyén és telephelyén faliújságon közzé kell tenni. Az FMT Beginner tagdíjat a tagsági nyilatkozat aláírásával, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni
Az Open Gym pártoló tagok (továbbiakban: Open Gym tagok”) Az Open Gym jogviszony keletkezése, időtartama
 • Az Open Gym jogviszony az Open Gym tagdíj (továbbiakban: ,, Open Gym tagdíj”) megfizetésével, az alapszabály elfogadásával, valamint az Open Gym tagsági nyilatkozat aláírásával jön létre. Az Open gym tagsági jogviszony a látogatói tagdíj megfizetésének napjától az adott Open Gym programsorozat keretében meghirdetett egyszeri tevékenység (továbbiakban: ,,Open gym tevékenység”) idejére jön létre.
Az OPEN GYM jogviszony megszűnése
 • Az Open gym tagsági jogviszony megszűnik:
 • az open gym tagsági jogviszony jelen alapszabály IX.1. pontjában megjelölt határozott időtartam lejártát követő naptól külön értesítés nélkül;
 • Az OPEN GYM tagság kizárással nem szűnhet meg, ugyanakkor az elnökség jogosult a látogató jelen egyesületbe – bármilyen tagsági típusban – történő belépését megtagadni amennyiben az OPEN GYM tag ismételten sértő magatartást tanúsít. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
Az OPEN GYM tag jogai
 • Az OPEN GYM tag jogosult:
 • az egyesület OPEN GYM elnevezésű programjaival összefüggő alapszintű szolgáltatásainak igénybevételére;
Az OPEN GYM tag kötelezettségei
 • Az OPEN GYM tag:
 • nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét;
 • köteles az OPEN GYM tagdíjat annak esedékességéig megfizetni;
 • köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani;
 • köteles valamennyi tagtársát tiszteletbe tartani és kiemelt figyelmet fordítani az emberi méltóságra és az egyenjogúságra.
Az OPEN GYM tagdíj
 • Az egyesület OPEN GYM tagjai vagyoni hozzájárulásként OPEN GYM tagdíjat fizetnek. Az OPEN GYM tagdíj összegét a Közgyűlés határozatban állapítja meg. Az OPEN GYM tagdíj összegéről szóló határozatot az egyesület székhelyén és telephelyén faliújságon közzé kell tenni. Az OPEN GYM tagdíjat a tagsági nyilatkozat aláírásával, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni
Látogató A látogatói jogviszony keletkezése, időtartama
 • A látogatói jogviszony a látogatói tagdíj megfizetésével, az alapszabály elfogadásával, valamint a látogatói tagsági nyilatkozat aláírásával jön létre. A látogatói tagsági jogviszony a látogatói tagdíj megfizetésének napjától számított 1 (egy) napra jön létre.
A látogatói jogviszony megszűnése
 • A látogatói tagsági jogviszony megszűnik:
 • a látogatói tagsági jogviszony jelen alapszabály XII.1. pontjában megjelölt határozott időtartam lejártát követő naptól külön értesítés nélkül;
 • A látogatói tagság kizárással nem szűnhet meg, ugyanakkor az elnökség jogosult a látogató jelen egyesületbe– bármilyen tagsági típusban – történő belépését megtagadni amennyiben a látogató ismételten sértő magatartást tanúsít. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
A látogató jogai
 • A látogató jogosult:
 • az egyesület által üzemeltetett edzőtermeket egyszeri alkalommal látogatja.
A látogató kötelezettségei
 • A látogató:
 • nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét;
 • köteles az látogatói tagdíjat annak esedékességéig megfizetni;
 • köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani;
Látogatói tagdíj
 • Az egyesület látogatói vagyoni hozzájárulásként látogatói tagdíjat fizetnek. A látogatói tagdíj összegét a Közgyűlés határozatban állapítja meg. A látogatói tagdíj összegéről szóló határozatot az egyesület székhelyén és telephelyén faliújságon közzé kell tenni. A látogatói tagdíjat a tagsági nyilatkozat aláírásával, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni
Résztvevő A résztvevői jogviszony keletkezése, időtartama
 • A résztvevői jogviszony a résztvevői tagdíj megfizetésével, az alapszabály elfogadásával, valamint a résztvevői tagsági nyilatkozat aláírásával jön létre. A résztvevői tagsági jogviszony a résztvevői tagdíj megfizetésének napjától számított az adott rendezvény/tevékenység/megmérettetés program időtartamára jön létre.
A résztvevői jogviszony megszűnése
 • A résztvevői tagsági jogviszony megszűnik:
 • a résztvevői tagsági jogviszony jelen alapszabály XIII.1. pontjában megjelölt határozott időtartam lejártát követő naptól külön értesítés nélkül.
 • A résztvevői tagság kizárással nem szűnhet meg, ugyanakkor az elnökség jogosult a résztvevő jelen egyesületbe – bármilyen tagsági típusban – történő belépését megtagadni amennyiben a résztvevő ismételten sértő magatartást tanúsít. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
A résztvevő jogai
 • A résztvevő jogosult:
 • az egyesület által szervezett/rendezett tevékenységen/megmérettetésen/versenyen/bajnokságon/programon részt venni;
A résztvevő kötelezettségei
 • A résztvevő:
 • nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét;
 • köteles az látogatói tagdíjat annak esedékességéig megfizetni;
 • köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani
 • az egyesület által szervezett/rendezett tevékenység/megmérettetés/verseny/bajnokság/program szabályainak maradéktalan betartására.
Résztvevői tagdíj
 • Az egyesület résztvevői vagyoni hozzájárulásként résztvevői tagdíjat fizetnek. A résztvevői tagdíj összegét az Elnökség az adott, egyesület által szervezett/rendezett tevékenység/megmérettetés/verseny/bajnokság/program megtartását megelőzően hozott határozata tartalmazza. A résztvevői tagdíjat a résztvevői tagsági nyilatkozat aláírásával, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.
Az egyesület szervei
 1. Az egyesület szervei:
 1. Közgyűlés
 2. Elnökség
A Közgyűlés
 1. A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve.
A közgyűlés ülései nyilvánosak, a nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
 1. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
 1. az alapszabály módosítása;
 2. az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
 3. a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
 4. az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
 5. az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
 6. a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
 7. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
 8. a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
 9. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
 1. A közgyűlését évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített beszámolót.
 1. A közgyűlést az elnökség legalább 15 (tizenöt) nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult alapító tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább 3 (három) és legfeljebb 15 (tizenöt) nappal követő időpontra hívják össze. A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 (három) napon belül az alapító tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 (kettő) napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 (kettő) napon belül igazolható módon közli az alapító tagokkal. Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
 1. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
 1. az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
 2. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
 3. az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen az alapító tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
 1. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
 1. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult alapító tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.
 1. A közgyűlésen megjelent alapító tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint – ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha az alapító  tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg – az alapító tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza
 1. az egyesület nevét és székhelyét;
 2. a közgyűlés helyét és idejét;
 3. a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
 4. a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
 5. a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre megválasztott, jelen lévő alapító tag hitelesíti.
 1. Az alapító tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
 1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
 5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 1. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező alapító tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 1. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
Az Elnökség
 1. Az elnökség az egyesület az elnökéből és 2 (kettő) elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
 1. Az elnököt és az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 (öt) év határozott időtartamra.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
 1. a megbízás időtartamának lejártával;
 2. visszahívással;
 3. lemondással;
 4. a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
 5. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 6. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
 1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
 1. Az egyesület vezető tisztségviselői:
Az egyesület elnöke
Név: Benák Balázs Viktor
Születési név: Benák Balázs Viktor
Születési hely, idő: Anyja neve: Budapest, 1979. április 14.
Lakcím: Az elnökség tagjai:
Név: Veliczky Balázs
Születési név: Veliczky Balázs
Születési hely, idő: Budapest, 1979. november 29.
Anyja neve: Szokolai Emma Magdolna
Lakcím: Név: Kormos László
Születési név: Kormos László
Születési hely, idő: Jászberény, 1975. február 4.
Anyja neve: Zrupkó Valéria
Lakcím: 2314 Halásztelek, Tél utca 1.
Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el. A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
 1. Az elnökség hatáskörébe tartozik:
 1. az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
 2. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
 3. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
 4. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
 5. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
 6. az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
 7. részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
 8. a tagság nyilvántartása;
 9. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
 10. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
 11. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
 12. a tag felvételéről való döntés.
 13. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal
 1. Az elnökség ülései nyilvánosak, a nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.
Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. Az elnökségi ülést az elnök legalább 15 (tizenöt) nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.
 1. Az elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
 1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
 5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 1. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 (nyolc) napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
Megszűnés, törlés a nyilvántartásból
 1. A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani.
 1. A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet sor, ha a sportpolitikáért felelős miniszter igazolja, hogy a sportegyesület az állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben, valamint az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült.
Záró rendelkezések
 1. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk., az Stv., valamint az Ectv. rendelkezései az irányadók.
Záradék I. Jelen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály módosítás alapján hatályos tartalmának. A módosított alapszabályt az Egyesület 2022. december 14. napján megtartott közgyűlésen fogadta el, a módosított rendelkezéseket pedig dőlt betű jelöli.  Budapest, 2022. december 14. napján.
Benák Balázs Viktor elnök
Záradék II. Alulírott dr. Asztalos Dániel ellenjegyző ügyvéd (KASZ: 36056590) a Cnytv. 38. § (2) bekezdése alapján jelen okirat ellenjegyzésével igazolom, hogy a jelen Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a tagok által 2022. december 14. napján hozott határozatokban foglaltak módosításoknak, mely módosításokat az Alapszabály dőlt betűvel jelöl. Jelen okiratot készítettem és ellenjegyzem: Budapesten, 2022. december 14. napján.
dr. Asztalos Dániel ellenjegyző ügyvéd (KASZ: 36056590)
Mellékletek
 1. számú melléklet – jelenléti ív
 2. számú melléklet – tagjegyzék

Tréning terem bérlés: ezért válassz minket

 • Jó megközelíthető helyszín: autóval, tömegközlekedéssel egyaránt
 • Teljesen szabad kezet kapsz edzőtermünkben
 • Te választhatod a zenét
 • Használhatod az edzőtermünk eszközkészletét
 • Csapatunk mindenben segít, akár a foglalkozásaid promotálásában is
 • Több profitra tehetsz szert
 • Rengeteg szabad idősáv közül választhatsz

Funkcionális termünkben a legtöbb gép és eszköz mobilis, könnyen mozgatható, igény szerint bizonyos részlegeit a helynek teljesen át tudjuk rendezni. Egyre elterjedtebb, hogy az edzők fitness terem bérlését választják Budapesten, mert több teret enged az embernek, mint vállalkozó.

A tréning terem kibérlését használhatod akár csapatépítő programok, versenyek, táborok, bemutatók, rendezvények megszervezésére is! Ugyan az erősítő edzésekben vagyunk a legerősebbek, ha Budapestben gondolkodsz, jóga terem bérlésre is alkalmas a hely! 

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

Gyere, és nézz körül nálunk személyesen, személyre szabott árajánlatért pedig várjuk leveled a csepel.thorgym@gmail.com e-mail címre!